articl4

מודל אפרת

להעמיד את איש המכירות כמוביל, כמי שלוקח אחריות כך שכל ההצלחות יהיו חתומות עליו! יחד עם זאת- אני יודעת שאיש מכירות טיפוסי, הוא בדר"כ אדם מאוד רגיש, עם ...

מענה להתלבטויות

איך להצטייד בכל הכלים שישרתו אותי להגנה עצמית בתהליך המכירה כדי שהוא לא יסוכל! ואם אני עושה רגע הקבלה לעולם הספורט- ג'ודו הוא ספורט של הגנה עצמית מודר ...

article1

חשיבה מקדמת

כשנסגרת עסקה אחת אחרי השניה זה כייף גדול! אבל מה קורה כשיש איזה שהוא וואקום קצת יותר מידיי זמן...?למרות שכל הפעולות הנדרשות מבוצעותחישוב מסלול מחדש כד ...

article2

התאמת הקצב ללקוח

המטרה שלי בכל תהליך מכירה- היא שהמתעניין שמולי תמיד ירגיש איתי בנוחוכדי שירגישו איתי בנוח אני צריכה לזהות את הקצב שבו המתעניין נמצא ולהתאים את עצמי אל ...